ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej) to zaburzenie, które może wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w różnych obszarach życia. Objawy ADHD u dzieci obejmują trudności z koncentracją, impulsywność oraz nadmierną aktywność ruchową. W celu postawienia diagnozy, specjaliści oceniają występowanie tych objawów oraz ich wpływ na codzienne funkcjonowanie dziecka.

W przypadku podejrzenia ADHD u dziecka, warto udać się do specjalisty, takiego jak psycholog, psychiatra lub pediatra. Diagnoza ADHD opiera się na wywiadzie z rodzicami, nauczycielami oraz obserwacji zachowania dziecka. W niektórych przypadkach może być również konieczne przeprowadzenie dodatkowych badań, takich jak testy psychologiczne czy neurologiczne.

Leczenie ADHD u dzieci może obejmować różne metody, w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka. Najczęściej stosowanymi metodami są terapia behawioralna, trening umiejętności społecznych oraz farmakoterapia. W przypadku leczenia farmakologicznego, lekarz może zalecić stosowanie leków psychostymulujących, takich jak metylofenidat, lub leków niefarmakologicznych, takich jak atomoksetyna.

Ważne jest również wsparcie ze strony rodziny oraz szkoły. Rodzice mogą pomóc dziecku z ADHD, ucząc je strategii radzenia sobie z trudnościami oraz wspierając je emocjonalnie. W szkole, nauczyciele mogą dostosować metody nauczania oraz środowisko, aby ułatwić dziecku koncentrację i naukę.

Współpraca między rodzicami, nauczycielami oraz specjalistami jest kluczowa dla skutecznego leczenia ADHD u dzieci. Dzięki odpowiedniemu podejściu oraz wsparciu, dzieci z ADHD mają szansę na poprawę swojego funkcjonowania oraz osiągnięcie sukcesów w życiu.

Co to jest ADHD: Zrozumienie zaburzenia nadpobudliwości

ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej) to zaburzenie, które wpływa na funkcjonowanie dziecka w różnych obszarach życia. W celu zrozumienia tego zjawiska, warto przyjrzeć się definicji ADHD, przyczynom jego występowania oraz kluczowym cechom, takim jak nadmierna ruchliwość i impulsywność.

Definicja ADHD: Czym jest zespół nadpobudliwości psychoruchowej?

ADHD to zeszpoł nadpobudliwości psychoruchowej, który charakteryzuje się trudnościami z koncentracją, impulsywnością oraz nadmierną aktywnością ruchową. Zaburzenie to może wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w szkole, w domu oraz w relacjach z rówieśnikami. ADHD jest często diagnozowane u dzieci, ale może również występować u dorosłych.

Przyczyny występowania ADHD u dzieci

Przyczyny ADHD nie są do końca znane, ale badania wskazują na kombinację czynników genetycznych, biologicznych oraz środowiskowych. Niektóre z tych czynników obejmują:

 • Historię rodzinną ADHD, co sugeruje, że zaburzenie może być dziedziczone
 • Nieprawidłowości w strukturze oraz funkcjonowaniu mózgu, szczególnie w obszarach odpowiedzialnych za kontrolę impulsów oraz koncentrację
 • Ekspozycję na toksyny środowiskowe, takie jak ołów, w okresie prenatalnym lub we wczesnym dzieciństwie
 • Problemy związane z ciążą, porodem lub okresem noworodkowym, które mogą wpłynąć na rozwój mózgu dziecka

Warto zaznaczyć, że ADHD nie jest spowodowane przez złe wychowanie, nadmiar cukru w diecie czy zbyt dużą ilość czasu spędzanego przed telewizorem. Jednakże, niektóre czynniki środowiskowe mogą nasilać objawy ADHD u dzieci.

Nadmierna ruchliwość i impulsywność jako kluczowe cechy ADHD

ADHD charakteryzuje się dwoma głównymi cechami: nadmierną ruchliwością i impulsywnością. Nadmierna ruchliwość objawia się jako nieustanne poruszanie się, wiercenie na krześle, bieganie czy wspinanie się w nieodpowiednich sytuacjach. Dzieci z ADHD mogą również mieć trudności z utrzymaniem uwagi, co może prowadzić do problemów z nauką oraz wykonywaniem zadań.

Impulsywność to natomiast trudności z kontrolowaniem impulsów oraz reakcji na bodźce zewnętrzne. Dzieci z ADHD mogą działać bez zastanowienia, nie przewidując konsekwencji swojego zachowania. Może to prowadzić do problemów w relacjach z rówieśnikami, nauczycielami oraz rodzicami.

Ważne jest, aby pamiętać, że każde dziecko z ADHD może przejawiać różne objawy oraz nasilenie zaburzenia. Dlatego też, diagnoza oraz leczenie ADHD powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka.

Objawy ADHD u dzieci: Jak je rozpoznać?

Rozpoznawanie objawów ADHD u dzieci może być kluczowe dla wczesnego rozpoznania oraz podjęcia odpowiednich działań terapeutycznych. W tym poradniku omówimy szczegółowo objawy ADHD u dzieci w różnym wieku oraz jak zaburzenie to wpływa na ich zdolność koncentracji, naukę i relacje z rówieśnikami.

Wczesne oznaki ADHD u niemowląt i przedszkolaków

Wczesne oznaki ADHD u najmłodszych dzieci mogą być trudne do zauważenia, ale warto zwrócić uwagę na takie objawy jak:

 • Nadmierna aktywność ruchowa, np. nieustanne poruszanie się, nawet podczas snu
 • Trudności z zasypianiem i częste budzenie się w nocy
 • Problemy z utrzymaniem uwagi, np. szybkie tracenie zainteresowania zabawkami czy aktywnościami
 • Impulsywność, np. gwałtowne reakcje na bodźce zewnętrzne czy brak zdolności do oczekiwania na swoją kolej

Objawy ADHD w wieku przedszkolnym i szkolnym

W miarę jak dzieci rosną, objawy ADHD mogą się zmieniać i stawać się bardziej widoczne. W wieku przedszkolnym i szkolnym, objawy ADHD mogą obejmować:

 • Zaburzenia koncentracji uwagi, np. trudności z wykonywaniem zadań wymagających skupienia
 • Nadmierna ruchliwość, np. wiercenie się na krześle, bieganie czy wspinanie się w nieodpowiednich sytuacjach
 • Impulsywność, np. przerywanie rozmów, działanie bez zastanowienia czy trudności z opanowaniem emocji
 • Problemy z organizacją i planowaniem, np. trudności z ukończeniem zadań w określonym czasie

Zaburzenia koncentracji uwagi i inne objawy ADHD

Zaburzenia koncentracji uwagi są jednym z głównych objawów ADHD, ale zaburzenie to może objawiać się również innymi problemami, takimi jak:

 • Trudności z pamięcią krótkotrwałą, np. zapominanie o zadaniach czy instrukcjach
 • Problemy z kontrolą emocji, np. wybuchy złości czy płaczu
 • Trudności z czytaniem społecznym, np. nieumiejętność odczytania emocji innych osób czy niewłaściwe zachowanie w grupie

Problemy w nauce i relacje z rówieśnikami jako skutki ADHD

ADHD może wpływać na naukę oraz relacje z rówieśnikami dzieci. Dzieci z ADHD mogą borykać się z takimi problemami, jak:

 • Opóźnienia w rozwoju umiejętności czytelniczych, pisarskich czy matematycznych
 • Trudności z utrzymaniem motywacji oraz zaangażowania w naukę
 • Problemy z zachowaniem, np. nieprzestrzeganie zasad czy konflikty z nauczycielami
 • Trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji z rówieśnikami, np. brak umiejętności współpracy czy częste konflikty

Rozpoznawanie objawów ADHD u dzieci oraz wczesne podjęcie działań terapeutycznych może znacznie poprawić funkcjonowanie dziecka oraz jego jakość życia.

Diagnoza ADHD u dzieci: Kiedy i jak zdiagnozować?

Diagnoza ADHD u dzieci może być kluczowa dla wczesnego podjęcia odpowiednich działań terapeutycznych. W tym poradniku omówimy proces diagnozy ADHD oraz wyjaśnimy, kiedy należy zdiagnozować ADHD u dzieci.

Jak ustala się rozpoznanie ADHD?

Proces ustalania rozpoznania ADHD zaczyna się od zgłoszenia przez rodziców lub nauczycieli obaw dotyczących zachowania dziecka. Następnie lekarze przeprowadzają szczegółowe badania, które obejmują:

 • Wywiad z rodzicami i nauczycielami na temat zachowania dziecka oraz jego funkcjonowania w różnych sytuacjach
 • Obserwację dziecka w różnych środowiskach, takich jak dom czy szkoła
 • Przeprowadzenie testów psychologicznych, które oceniają zdolności poznawcze, emocjonalne i społeczne dziecka
 • Ocena funkcjonowania dziecka w porównaniu z rówieśnikami

Ważne jest, aby lekarze wykluczyli inne przyczyny problemów dziecka, takie jak zaburzenia emocjonalne, problemy ze snem czy problemy rodzinne, zanim postawią diagnozę ADHD.

Specjaliści odpowiedzialni za diagnozę ADHD

Diagnoza ADHD może być stawiana przez różnych specjalistów, takich jak:

 • Psychiatrzy dziecięcy
 • Psycholodzy dziecięcy
 • Neuropsycholodzy
 • Pediatrzy

Ważne jest, aby rodzice współpracowali z odpowiednimi specjalistami, którzy mają doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu ADHD u dzieci.

Rozpoznanie ADHD u niemowląt: Czy to możliwe?

Zdiagnozowanie ADHD u niemowląt jest trudne, ponieważ objawy ADHD mogą być mylące i przypominać normalne zachowania niemowląt. Jednak pierwsze objawy ADHD mogą się pojawić już w wieku przedszkolnym, a wczesne rozpoznanie może być kluczowe dla skutecznego leczenia. Warto zwrócić uwagę na takie objawy jak:

 • Nadmierna aktywność ruchowa, np. nieustanne poruszanie się, nawet podczas snu
 • Trudności z zasypianiem i częste budzenie się w nocy
 • Problemy z utrzymaniem uwagi, np. szybkie tracenie zainteresowania zabawkami czy aktywnościami
 • Impulsywność, np. gwałtowne reakcje na bodźce zewnętrzne czy brak zdolności do oczekiwania na swoją kolej

Jeśli rodzice zauważą takie objawy u swojego dziecka, powinni skonsultować się z lekarzem specjalistą w celu dalszej oceny i ewentualnego postawienia diagnozy ADHD.

Leczenie ADHD u dzieci: Jakie są dostępne opcje?

W leczeniu ADHD u dzieci stosuje się różnorodne metody, które mają na celu poprawę funkcjonowania dziecka w codziennym życiu. W tym poradniku omówimy najważniejsze z nich, takie jak interwencje behawioralne, psychoedukacja rodziców oraz inne sposoby leczenia ADHD.

Interwencje behawioralne jako część terapii ADHD

Interwencje behawioralne są jednym z podstawowych elementów leczenia ADHD u dzieci. Polegają na uczeniu dziecka umiejętności radzenia sobie z trudnościami związanymi z ADHD, takimi jak problemy z koncentracją, impulsywność czy nadmierna aktywność ruchowa. Terapia behawioralna może obejmować:

 • Trening umiejętności społecznych, który pomaga dziecku nawiązywać i utrzymywać relacje z rówieśnikami
 • Terapię poznawczo-behawioralną (CBT), która uczy dziecko strategii radzenia sobie z negatywnymi myślami i emocjami
 • Terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach, która pomaga dziecku identyfikować i wykorzystywać swoje mocne strony

Psychoedukacja rodziców i opiekunów dzieci z ADHD

Psychoedukacja rodziców i opiekunów dzieci z ADHD jest kluczowym elementem leczenia. Polega na przekazywaniu wiedzy na temat ADHD oraz uczeniu rodziców strategii wspierania dziecka w radzeniu sobie z objawami zaburzenia. W ramach psychoedukacji rodzice mogą uczestniczyć w:

 • Warsztatach i szkoleniach na temat ADHD
 • Grupach wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD
 • Konsultacjach indywidualnych z terapeutami specjalizującymi się w leczeniu ADHD

Sposoby leczenia ADHD: Czy można wyleczyć ADHD?

ADHD jest zaburzeniem przewlekłym, co oznacza, że objawy mogą utrzymywać się przez całe życie. Jednak odpowiednie leczenie może znacznie poprawić funkcjonowanie dziecka i pomóc mu radzić sobie z objawami ADHD. Sposoby leczenia ADHD obejmują:

 • Terapie psychologiczne, takie jak interwencje behawioralne czy terapia poznawczo-behawioralna
 • Psychoedukację rodziców i opiekunów
 • Leczenie farmakologiczne, które może obejmować stosowanie leków psychostymulujących lub innych leków wspomagających koncentrację i kontrolę impulsów
 • Terapie alternatywne, takie jak biofeedback czy terapia sensoryczna

Chociaż nie można całkowicie wyleczyć ADHD, odpowiednie leczenie może znacznie poprawić jakość życia dziecka i jego rodziny.

Skutki nieleczonego ADHD: Dlaczego terapia jest ważna?

Nieleczone ADHD może prowadzić do poważnych konsekwencji dla dziecka i jego rodziny. Dzieci z nieleczonego ADHD mogą doświadczać:

 • Trudności w nauce i osiąganiu sukcesów szkolnych
 • Problemy z nawiązywaniem i utrzymaniem relacji z rówieśnikami
 • Niskiej samooceny i poczucia własnej wartości
 • Wzrostu ryzyka wystąpienia zaburzeń emocjonalnych, takich jak depresja czy lęk

Dlatego ważne jest, aby dzieci z ADHD otrzymywały odpowiednie leczenie, które pomoże im radzić sobie z objawami zaburzenia i poprawić jakość życia.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy różne aspekty związane z leczeniem ADHD u dzieci. Przedstawiliśmy metody takie jak interwencje behawioralne, które uczą dzieci radzenia sobie z trudnościami związanymi z ADHD, oraz psychoedukację rodziców, która pomaga im wspierać swoje dzieci w radzeniu sobie z objawami zaburzenia. Wspomnieliśmy również o leczeniu farmakologicznym oraz terapiach alternatywnych jako części kompleksowego podejścia do leczenia ADHD.

Podkreśliliśmy, że choć ADHD jest zaburzeniem przewlekłym i nie można go całkowicie wyleczyć, odpowiednie leczenie może znacznie poprawić jakość życia dziecka i jego rodziny. Zwróciliśmy również uwagę na skutki nieleczonego ADHD, takie jak trudności w nauce, problemy z relacjami z rówieśnikami czy wzrost ryzyka wystąpienia zaburzeń emocjonalnych.

Ważne jest, aby rodzice i opiekunowie dzieci z ADHD zdawali sobie sprawę z dostępnych opcji leczenia oraz korzystali z nich, aby pomóc swoim dzieciom radzić sobie z objawami zaburzenia i poprawić jakość życia całej rodziny.

Potrzebujesz pomocy psychologa, psychiatry w Warszawie? Odwiedź serwis psychiatrzy.warszawa.pl

W dzisiejszych czasach słowo „narcyzm” coraz częściej pojawia się w różnych kontekstach, zarówno w mediach społecznościowych, jak i w codziennych rozmowach. Ale co dokładnie oznacza osobowość narcystyczna? Jakie są jej cechy charakterystyczne i jakie zachowania można z nią powiązać? W dzisiejszym artykule postaramy się przybliżyć to zagadnienie, aby lepiej zrozumieć, czym jest narcyzm i jak wpływa on na życie osób z takim zaburzeniem osobowości oraz ich otoczenie.

Definicja narcyzmu

Osobowość narcystyczna to jedno z zaburzeń osobowości, które zostały sklasyfikowane przez psychologów i psychiatrów. Zaburzenie to jest opisane w piątej edycji „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” (DSM-5) – podręczniku wydanym przez American Psychiatric Association, który służy do klasyfikacji zaburzeń psychicznych.

Narcyzm jest związany z nadmiernym uwielbieniem siebie, brakiem empatii wobec innych, potrzebą ciągłego podziwu i przekonaniem o swojej wyjątkowości. Osoby z osobowością narcystyczną często mają trudności w utrzymaniu zdrowych relacji z innymi ludźmi, ze względu na swoje egoistyczne i manipulacyjne zachowania. Ważne jest jednak, aby rozróżnić zdrowy narcyzm, który może być po prostu wyrazem pewności siebie i samoakceptacji, od zaburzonej postaci narcyzmu, która związana jest z negatywnymi konsekwencjami dla osoby dotkniętej tym zaburzeniem i jej bliskich.

Cechy charakterystyczne osób z osobowością narcystyczną

Osoby z osobowością narcystyczną wykazują szereg charakterystycznych cech, które odróżniają je od innych osób. Oto niektóre z nich:

1. Nadmierna miłość własna

Narcyści cechują się nadmiernym uwielbieniem siebie i przekonaniem o swojej wyjątkowości. Uważają, że są lepsi i ważniejsi od innych, a ich potrzeby i pragnienia mają pierwszeństwo przed wszystkim innym. Ten aspekt osobowości narcystycznej może się przejawiać, na przykład, w konieczności posiadania drogich rzeczy, chwalenie się swoimi osiągnięciami czy wykorzystywanie innych osób do własnych celów.

2. Brak empatii

Osoby z osobowością narcystyczną mają trudności z odczuwaniem i wyrażaniem empatii wobec innych. Empatia to zdolność do rozumienia i współodczuwania uczuć innych osób, a jej brak u narcystów sprawia, że trudno im nawiązać głębsze relacje z innymi i być wyrozumiałym partnerem czy przyjacielem. Brak empatii może prowadzić do wykorzystywania i manipulowania innymi, by zaspokoić własne potrzeby i pragnienia.

3. Wrażliwość na krytykę

Narcyści są bardzo wrażliwi na krytykę i niezadowolenie ze strony innych. Nawet drobne uwagi mogą być przez nich odbierane jako osobiste ataki, które zagrażają ich poczuciu wartości. W wyniku tego, osoby z osobowością narcystyczną często reagują gniewem, agresją lub wycofaniem się w sytuacji konfrontacji czy krytyki.

4. Potrzeba ciągłego podziwu

Osoby z osobowością narcystyczną potrzebują ciągłego podziwu i uwielbienia ze strony innych, aby utrzymać swoje wysokie mniemanie o sobie. Dążą do tego, aby być zawsze w centrum uwagi, a ich poczucie wartości opiera się na opinii innych. To sprawia, że narcyści są zależni od kontroli nad otoczeniem i ludźmi, którzy ich otaczają.

5. Arrogancja i wyniosłość

Narcyzm przejawia się również w arogancji i wyniosłości osób dotkniętych tym zaburzeniem. Osoby te uważają się za wyjątkowe, niezwykłe i niezastąpione, a inne osoby mogą być traktowane z góry, z dystansem i brakiem szacunku.

6. Zazdrość

Narcyści często odczuwają silną zazdrość wobec innych i podejrzewają, że inni są zazdrośni o nich. Przejawia się to w braku radości z osiągnięć innych osób, a nawet próbie ich deprecjonowania czy sabotowania.

7. Manipulacja i wykorzystywanie innych

Osoby z osobowością narcystyczną często wykorzystują i manipulują innymi, aby osiągnąć swoje cele. Nie mają oporów przed krzywdzeniem innych, jeśli tylko przyniesie to korzyść dla nich samych. Mogą także wmawiać innym, że są winni lub odpowiedzialni za problemy i trudności, które napotykają na swojej drodze.

Przyczyny zaburzenia

Osobowość narcystyczna jest złożonym zaburzeniem, którego przyczyny nie są do końca znane. Uważa się jednak, że mogą na nią wpływać różne czynniki, takie jak genetyka, wychowanie oraz doświadczenia z dzieciństwa. Niektórzy eksperci w dziedzinie psychologii uważają, że kluczową rolę w rozwoju narcyzmu odgrywa brak właściwego zaspokojenia potrzeb emocjonalnych w dzieciństwie, co prowadzi do nadmiernego skupienia się na sobie i potrzebie ciągłego podziwu.

Leczenie zaburzenia

Osobowość narcystyczna jest trudna do leczenia, głównie dlatego, że osoby z tym zaburzeniem rzadko zdają sobie

sprawę z problemu i nie są skłonne do poszukiwania pomocy. Nawiasem mówiąc, niektórzy narcyści uważają, że leczenie jest niepotrzebne, ponieważ uważają się za doskonałych i nie widzą potrzeby zmiany swojego zachowania.

Jednak w przypadku osób, które zdają sobie sprawę z problemu i są gotowe podjąć próbę zmiany swojego zachowania, terapia psychologiczna może przynieść znaczące korzyści. Najbardziej skuteczną formą terapii w przypadku osobowości narcystycznej jest psychoterapia indywidualna, w szczególności terapia poznawczo-behawioralna (CBT) lub terapia psychodynamiczna. Celem terapii jest zrozumienie przyczyn narcyzmu, rozwijanie empatii wobec innych, zwiększenie umiejętności radzenia sobie z krytyką oraz uczenie się, jak nawiązywać i utrzymywać zdrowe relacje z innymi ludźmi.

Jak radzić sobie z osobą o osobowości narcystycznej?

Jeśli masz do czynienia z osobą o osobowości narcystycznej, może to być trudne i wymagające. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w radzeniu sobie z taką osobą:

1. Ustal granice

Jest to kluczowe, aby chronić swoje emocje i zdrowie psychiczne. Nie pozwól, aby osoba narcystyczna naruszała Twoje granice – bądź asertywny i wyraźny w swoich oczekiwaniach wobec niej.

2. Unikaj konfrontacji

Konfrontacje z narcystą mogą prowadzić do eskalacji konfliktu, a nawet agresji. W miarę możliwości, staraj się unikać sytuacji, w których musisz otwarcie krytykować osobę z osobowością narcystyczną.

3. Utrzymuj dystans emocjonalny

Narcyści mogą próbować manipulować i kontrolować Twoje emocje. Utrzymuj dystans emocjonalny i nie daj się wciągnąć w ich gry.

4. Spróbuj zrozumieć ich perspektywę

Narcyzm często wynika z głęboko zakorzenionych przekonań i lęków. Próbując zrozumieć perspektywę narcysty, możemy lepiej radzić sobie z ich trudnym zachowaniem.

5. Pamiętaj o własnym zdrowiu psychicznym

Mając do czynienia z narcystą, ważne jest, aby dbać o własne zdrowie psychiczne. Znajdź wsparcie wśród przyjaciół, rodziny lub terapeuty, który pomoże Ci poradzić sobie z trudnościami związanymi z relacją z osobą o osobowości narcystycznej.

Podsumowanie

Osobowość narcystyczna to złożone zaburzenie osobowości, które wpływa zarówno na życie osób dotkniętych tym zaburzeniem, jak i ich otoczenie. Cechuje się nadmiernym uwielbieniem siebie, brakiem empatii, wrażliwością na krytykę i potrzebą ciągłego podziwu. Leczenie tego zaburzenia jest trudne, ale możliwe, zwłaszcza w przypadku osób, które zdają sobie sprawę z problemu i są gotowe do pracy nad sobą.

W radzeniu sobie z osobą o osobowości narcystycznej kluczowe jest ustanowienie granic, utrzymanie dystansu emocjonalnego i dbanie o własne zdrowie psychiczne. Pamiętaj jednak, że nie jesteś odpowiedzialny za zachowanie innych osób i nie zawsze będziesz w stanie zmienić ich postawy czy przekonania. Ważne jest, aby dbać o siebie i swoje potrzeby, nawet jeśli oznacza to ograniczenie kontaktu z osobą narcystyczną.

W dzisiejszym świecie coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest dbałość o zdrowie seksualne. Właśnie dlatego rośnie zapotrzebowanie na usługi specjalistów, takich jak lekarze seksuolodzy. W artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie: czym zajmuje się seksuolog? Dowiesz się także, jakie problemy mogą być przyczyną wizyty u tego specjalisty.

Seksuologa: kim jest i czym się zajmuje?

Seksuolog to specjalista medyczny, który zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem i prowadzeniem pacjentów z problemami związanymi z ich życiem seksualnym. Seksuolog może być lekarzem lub psychologiem, a w niektórych przypadkach posiada wykształcenie zarówno medyczne, jak i psychologiczne. Mówimy wtedy o lekarzu seksuologu lub psychologu seksuologu.

Problemów seksualnych, z którymi może pomóc seksuolog, jest wiele. Obejmują one zarówno zaburzenia seksualne, jak i problemy związane z orientacją seksualną czy relacjami między partnerami.

Zaburzenia seksualne: jakie problemy może leczyć seksuolog?

Zaburzenia seksualne są szeroką grupą problemów, które wpływają na zdolność do osiągnięcia satysfakcji z życia seksualnego. Seksuolog może pomóc w leczeniu zaburzeń seksualnych zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Przykłady takich zaburzeń to:

 1. Zaburzenia erekcji u mężczyzn
 2. Ejakulacja przedwczesna
 3. Zaburzenia orgazmu u kobiet
 4. Zaburzenia pożądania seksualnego
 5. Dyspareunia (bolesne stosunki)
 6. Waginizm (niewoluntaryjne skurcze mięśni pochwy uniemożliwiające penetrację)

Leczenie zaburzeń seksualnych: jak przebiega terapia?

Seksuolog może zastosować różne metody leczenia problemów seksualnych, w zależności od przyczyny i rodzaju zaburzenia. Terapia może obejmować:

 1. Leczenie farmakologiczne, np. w przypadku zaburzeń erekcji
 2. Terapia hormonalna, np. w przypadku zaburzeń pożądania seksualnego
 3. Terapia behawioralna, np. dla osób z przedwczesnym wytryskiem
 4. Terapia par, gdy problemy seksualne wynikają z konfliktów i niewłaściwej komunikacji między partnerami
 5. Terapia seksualna, która łączy różne techniki i metody, aby pomóc pacjentowi poprawić swoje funkcjonowanie seksualne

Orientacja seksualna: jak seksuolog może pomóc?

Seksuolog może również pomóc osobom, które mają problemy związane z orientacją seksualną. Przykłady takich kwestii to:

 1. Niepewność co do własnej orientacji seksualnej
 2. Akceptacja własnej orientacji seksualnej
 3. Radzenie sobie z dyskryminacją ze względu na orientację seksualną

Podsumowując, seksuolog to specjalista, który może pomóc w rozwiązaniu różnorodnych problemów związanych z życiem seksualnym. Wizyta u seksuologa może być początkiem drogi do poprawy jakości życia seksualnego i ogólnego samopoczucia. Jeśli masz problemy związane z życiem intymnym, warto skonsultować się z lekarzem seksuologiem, który pomoże znaleźć odpowiednie metody leczenia problemów seksualnych i dostosować terapię do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Depresja to nie tylko chwilowe smutek czy zły humor, który każdy z nas przeżywa od czasu do czasu. Jest to poważne zaburzenie psychiczne, które wpływa na funkcjonowanie człowieka zarówno w sferze psychicznej, jak i fizycznej. W dzisiejszym artykule postaramy się przybliżyć tematykę depresji, dowiemy się czym jest, jakie są jej przyczyny i objawy oraz jak można pomóc osobie zmagającej się z tym schorzeniem.

Czym jest depresja?

Depresja, znana także jako zaburzenie depresyjne lub depresja kliniczna, to zaburzenie psychiczne, które charakteryzuje się przewlekłym i intensywnym uczuciem smutku, apatii, braku energii oraz utratą zainteresowania życiem. Depresja obejmuje wiele różnych objawów, które wpływają zarówno na aspekt emocjonalny, jak i fizyczny osoby chorej. Stany depresyjne mogą przybierać różne formy oraz nasilenie – od łagodnych do ciężkich i przewlekłych.

Depresja – przyczyny

Choć naukowcy nie są w stanie wskazać jednoznacznej przyczyny występowania depresji, to wiadomo, że u jej podstaw leży zaburzenie równowagi neuroprzekaźników w mózgu, takich jak serotonina, noradrenalina czy dopamina. Oprócz czynników biologicznych, na rozwój depresji mają wpływ także czynniki psychologiczne i środowiskowe. Oto kilka z nich:

 1. Czynniki genetyczne – uważa się, że depresja może mieć podłoże genetyczne, zwłaszcza jeśli w rodzinie osoby chorej występowały przypadki tego zaburzenia.
 2. Stres – długotrwałe narażenie na stres, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, może prowadzić do rozwoju depresji.
 3. Osobowość – osoby, które mają skłonność do pesymizmu, są nadmiernie samokrytyczne lub mają niską samoocenę, są bardziej narażone na wystąpienie depresji.
 4. Traumatyczne wydarzenia życiowe – śmierć bliskiej osoby, rozwód, utrata pracy czy choroba mogą prowadzić do rozwoju depresji.
 5. Choroby somatyczne – niektóre schorzenia, takie jak choroby tarczycy, choroby serca, nowotwory czy choroba Parkinsona, mogą prowadzić do wystąpienia depresji.

Jakie są objawy depresji?

Objawy depresji są różnorodne i mogą przybierać różne formy. Warto pamiętać, że nie każda osoba z depresją będzie przejawiać wszystkie objawy, a ich nasilenie może być różne. Oto najczęstsze objawy depresji:

 1. Wzmożony smutek lub płacz – osoba z depresją może odczuwać przewlekły smutek, bez wyraźnej przyczyny, często prowadzący do płaczu.
 2. Apatia i brak energii – osoba z depresją może mieć trudności z wykonywaniem codziennych czynności, może być niezwykle zmęczona i apatyczna.
 3. Brak zainteresowania życiem – osoba z depresją może stracić zainteresowanie swoimi wcześniejszymi pasjami, zainteresowaniami czy życiem towarzyskim.
 4. Problemy ze snem – depresja może powodować trudności z zasypianiem, częste budzenie się w nocy lub przedwczesne budzenie się rano.
 5. Zmiany w apetycie i wadze – osoba z depresją może odczuwać zaburzenia łaknienia, zarówno jego zwiększenie, jak i utratę apetytu, co prowadzi do zmian w masie ciała.
 6. Poczucie winy i bezwartościowości – osoba z depresją może być nadmiernie samokrytyczna, obwiniać się za swoje problemy i odczuwać poczucie bezwartościowości.
 7. Trudności z koncentracją i podejmowaniem decyzji – osoba z depresją może mieć problemy z koncentracją, pamięcią oraz podejmowaniem decyzji.
 8. Myśli samobójcze – w ciężkich przypadkach depresji osoba może mieć myśli samobójcze lub podejmować próby samobójcze.

Jak pomóc osobie z depresją?

Jeśli zauważasz, że ktoś z Twoich bliskich boryka się z depresją, być może zastanawiasz się, jak możesz mu pomóc. Oto kilka wskazówek, które mogą okazać się pomocne:

 1. Okazuj wsparcie – osoba z depresją potrzebuje wsparcia emocjonalnego ze strony bliskich. Bądź wyrozumiały, cierpliwy i okazuj swoje zrozumienie dla sytuacji.
 2. Słuchaj – daj osobie z depresją możliwość wyrażenia swoich uczuć, trosk i obaw. Bądź dobrym słuchaczem, nie oceniaj ani nie bagatelizuj jej problemów.
 3. Zachęcaj do szukania pomocy – jeśli osoba z depresją nie jest jeszcze pod opieką specjalisty, zachęcaj ją do skorzystania z pomocy psychologa czy psychiatry. Pomoc medyczna jest kluczowa dla walki z depresją.
 4. Dbaj o jej zdrowie fizyczne – zachęcaj osobę z depresją do dbania o zdrowy tryb życia, w tym regularnej aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania oraz utrzymania higieny snu.
 5. Nie próbuj zmuszać do „szybkiego wyzdrowienia”

Sfera seksualna każdego człowieka ma ogromny wpływ na jego życie, jednak często z różnych przyczyn spychana jest na margines – unika się mówienia o niej, a wszelkie problemy z nią związane próbuje się zniwelować we własnym zakresie. Tymczasem konsultacja seksuologiczna jest formą wizyty u specjalisty w takim samym stopniu, jak wizyta u kardiologa czy ortopedy – nie należy się jej wstydzić. Wręcz przeciwnie, rozmowa z seksuologiem może pomóc w zwalczeniu różnych kłopotów związanych z szeroko pojmowaną ludzką seksualnością. Na czym polegają konsultacje seksuologiczne i kiedy warto się na taką wizytę zdecydować? Czy pomocy może udzielić także seksuolog online?

© Wszelkie Prawa Zastrzeżone Dialog Centrum Terapii